Inlägg av Rune Hultkvist

Biblioteken spelar en central roll

För Liberalerna i Jönköping är biblioteken en högt prioriterad verksamhet. Biblioteken spelar en central roll för såväl barn och ungdomars läsande och utbildning liksom vuxnas lärande och läsande. Tillgången till litteratur och engagerad bibliotekspersonal ökar den läsandes intresse och kunskaper om världen, människor och andra kulturer.

Liberala initiativ från Jönköping återfinns i januariavtalet!

Genom debattartiklar, motioner till Liberalernas landsmöte, lokalt valmanifest och lobbyverksamhet har vi liberaler i Jönköping bidragit med synpunkter och inlägg under 2017 och valåret 2018 som vi nu kan se ingå i januariavtalet i riksdagen mellan S, MP, C och L. Avtalet innehåller 73 punkter. Nedan visas några punkter ur avtalet och vad vi har […]

Liberaler måste leva som vi lär

EFTER VALET HAR jag varit trött. Och besviken. Men jag skriver nu eftersom jag har lämnat politiken. Återigen har partiet, och jag själv med för den delen, levt i en bubbla och överskattat vår popularitet. Det är inte bra. Självinsikt är en förutsättning för utveckling. Så nu vill jag bidra med lite av den insikt […]