SKOLAN. Vi tar visst upp frågan om stöket

Den osäkerhet som råder om vad man får eller inte får göra måste redas ut och förtydligas. Vår inställning är klar – en lärare måste och ska ibland agera mot en enskild elevs vilja. Detta innebär inte att vi i största allmänhet vill ha ”hårdare tag”. Men i konfliktladdade situationer är det viktigt att man inom skolan är trygg i sitt agerande och är överens om hur man gör och vad som gäller. Det är därför bra att skolministern nu har aviserat ett arbete på det här området. Läs mer

Så små grupper som möjligt

Efter barn- och utbildningsnämndens beslut i juni har vi fortsatt att arbeta med budgeten. Vi har bland annat gjort det med den bestämda ambitionen att barngrupperna i förskolan ska vara så små som möjligt. Läs mer

Familjen är viktig för alla och att barnfamiljer ska inte splittras

Medmänsklighet handlar inte om pengar, ej heller går den att mäta i antal och kvoter. Medmänsklighet handlar om hur vi ser på varandra och om vi klarar av att sätta oss in i andra personers livssituation. Denna fråga är central för oss i Liberalerna.

I dagens integrationsdebatt tävlas det tyvärr om att framstå som den hårdaste motståndaren till att ge flyktingar en fristad i Sverige. SD, M och KD deltar i en besynnerlig dans kring vem som kan föreslå de hårdaste lagarna. Läs mer

Alla har ansvar att tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt?

Vi har alla ansvar att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och öppet samhälle. Ett samhälle där alla människor är ”lika mycket värda”. Ett uttryck som är centralt i ett öppet och modernt Sverige år 2018 men inte alltid tillämpas. Vi behöver tänka nytt, för vi har väl inte tänkt färdigt? Utan invand­rare i olika jobb ”stannar” Jönköping. Läs mer

Lyft fram även de goda exemplen

Kristna liberaler vill lyfta fram de goda exemplen på samhällen där integrationen fungerar och Mellerud visade sig vara ytterligare ett sådant. Läs mer

Zlatanera Cup – möten mellan människor

Integration* är inkludering. Möten mellan människor med olika erfarenheter. Tillsammans är vi starkare och tryggare. Vi klarar mer.

I lördags deltog vår riksdagskandidat Anna Mårtensson i Zlatanera Cup i Jönköping, fotbollscupen där hela samhället möts.

I cupen blandas varje fotbollslag bestående av nyanlända, svenska ungdomar, politiker, näringslivsprofiler, idrottare med flera.

Vår Anna var den enda ledande kommunpolitikern som deltog i ett fotbollslag på cupen!

Vi var ett glatt gäng liberaler som hejade på laget! Vi är vana att Anna är snabbast och bäst på bollen, men vi kan meddela att så inte riktigt var fallet på fotbollsplanen! Men skoj var det, och många nya vänner fick vi!

Vad är egentligen integration? *Integration är den häftiga process som sker när människor med olika erfarenheter möts, berikar och lär känna varandra.

Integration handlar om att alla som bor i vårt samhälle, vårt Jönköping, också känner sig som en del av samhället, oavsett deras ursprung, religion eller kultur.

När människor kommer till Sverige från andra länder kan det finnas många saker att lära sig för att komma in i vårt samhälle, men för att lyckas med integration behöver även de som redan ingår i det svenska samhället vara öppna för de som är nya hos oss.

Integration är inkludering.

Att känna tillhörighet är viktigt för alla, både för vår identitet som människa och för vår hälsa och välmående. Öppna inkluderande samhällen gör oss starkare, gladare och tryggare.

För ett starkare, gladare och tryggare Jönköping behöver vi se att olikheter berikar vårt samhälle. Vi behöver bry oss om varandra, reagera och agera. Våga utmana varandra och skapa förändring.

Att skapa förutsättningar för att lyckas med integration, dvs allas inkludering, är en av Liberalernas absolut viktigaste frågor. Läs mer om vad vi tycker på:
https://www.liberalerna.se/politik/integration/

Slutligen. Arrangörerna och grunderna till Zlatanera Cup i Jönköping; Drazen och Vetton, skapar en mötesplats byggd på glädje och involvering, där mångfald, idrott och kultur blandas.

Vi i Liberalerna i Jönköping är så glada att de fixar detta fantastiska arrangemang och att vi får vara med – vi ser redan fram emot nästa år!

Läs mer

Språkförskola för nyanlända barn

Språkförskola för nyanlända barn

Vi liberaler anser att integrationen börjar redan i förskolan och att det är en möjlighet, rättighet och skyldighet att låta samtliga nyanlända barn lära sig svenska språket redan då. Liberalerna anser att språket är nyckeln till en lyckad integration. Alla barn i Sverige har rätt att lära sig svenska. Läs mer