Sandagymnasiet och Folkets park

SANDAGYMNASIET med sin idrottsprofil hyr lokaler av Folkets Park för kök, matsal och lokal för större samlingar. I matsalen serveras varje dag, av vår egen personal, frukost, lunch och mellanmål. Eleverna kommer att bli fler i framtiden. Som en konsekvens av detta faktum behöver därför kapaciteten vid Folkets Park utökas. Naturligtvis är detta en fråga för Folkets Park att ta ställning till. Vi lägger oss inte i deras ställningstagande. … Läs mer

Sluta att mobba Annie Lööf och Jan Björklund

Ett slagord som hela tiden upprepas i debatten är ”Låt folket bestämma”. Och under det slagordet förs ett otal åsikter och tyckande fram. Här en liten uppdatering i hur Sverige styrs och vad det är som skyddar vår demokrati. För jag utgår från att vi – du och jag – vill ha kvar demokratin som styrelseskick i Sverige. Läs mer

Alla har ansvar att tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt?

Vi har alla ansvar att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och öppet samhälle. Ett samhälle där alla människor är ”lika mycket värda”. Ett uttryck som är centralt i ett öppet och modernt Sverige år 2018 men inte alltid tillämpas. Vi behöver tänka nytt, för vi har väl inte tänkt färdigt? Utan invand­rare i olika jobb ”stannar” Jönköping. Läs mer

Bostäder och skolor hör ihop!

Bostäder och skolor hör ihop!

Inför kommande stora bostadsbyggnationer inom omvandlingsområden som Södra Munksjön, Maden i Huskvarna och kvarteret Valplatsen (industriområde öster om Österängen) är det väsentligt att skolans behov beaktas från början. Ett bostadsområde blir attraktivare för barnfamiljer om det finns tillgång till skola och förskola i närområdet. Vi ska bygga samhällen, inte enbart bostäder! Läs mer

Så minskar vi klyftorna i skolan

I SKOLAN kan helt nya världar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen, öppna en bok eller plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska de bästa lärarna och de bästa förutsättningarna finnas. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Sverige där alla barn får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar – trots att starten kan vara orättvis.

Läs mer

Trafikproblem i Gränna

Under våren har det varit en het debatt kring trafiken i Gränna och i synnerhet den på Brahegatan. Vi önskar se en radikal och genomtänkt lösning som håller på lång sikt. Läs mer

Vi ska bygga samhälle, inte bara bostäder

Den viktigaste kommunalpolitiska skolfrågan i Jönköping, nu och under kommande år, är att tillgodose skolor och förskolor med lokaler. Jönköpings kommun växer. En bra förskola och skola förutsätter bland annat ändamålsenliga fastigheter som skapar förutsättningar för den pedagogiska verksamheten och som ger en bra arbetsmiljö för både barn och personal. Som företrädare för Liberalerna är detta en högt prioriterad fråga. Läs mer

Stoppa avvisningar till Afghanistan

Det är dags att visa att vi Liberaler inte sviker dem som bäst behöver skydd och säkerhet.

Natten till Lucia tvångsavvisades 11 pojkar till Afghanistan. Samma myndighet, Migrationsverket, som beslutade om utvisningen gör samtidigt bedömningen att Afghanistan inte är säkert för någon. Vi skickar iväg dessa pojkar till ett land som inte vill ha dem där och som varken har vilja eller förmåga att skydda dem. Detta sker utan att några Liberala riksdagspolitiker protesterar! Var är Liberalerna i debatten? Läs mer

Ensamkommande

Utrikesdepartementet avråder alla  svenskar från att resa till Afghanistan! Den informationen finns att hämta på regeringens hemsida. Trots detta väljer Sverige att skicka tillbaka unga asylsökande till Afghanistan. Det rimmar illa i våra öron. Runt om i vårt land finns ett antal barn, ungdomar och familjer som lämnat allt för att söka skydd hos oss. De bär med sig upplevelser som vi svenskar inte kan föreställa oss, de har flytt döden för en andra chans till ett drägligt liv. Idag har huvuddelen av dem bott i Sverige något år och börjat lära sig svenska, skaffat vänner och börjat få in en fot i skolväsendet och på arbetsmarknaden. För oss är det en gåta hur vårt land kan göra så olika bedömningar. Hur kan det vara ofarligt för flyktingar att återvända medan vi övriga helt avråds från att besöka landet?

Läs mer