Vården av våra historiska byggnader

För att vårda våra historiska byggnader behöver kommunen, medborgarna och länsmuseet samspela kring en långsiktig plan och förvaltning, som kräver både kunskap, ekonomiska resurser och medborgarengagemang. Läs mer