EU är värt att försvara

Det finns bara en union för oss, och det är EU. Därför finns det bara en väg – framåt, tillsammans. En marche! Läs mer

Inför trygghetsvakter i Jönköpings kommun

Att kunna ta en promenad var man vill, när man vill – det är också frihet. Eller att utan oro vänta på bussen en sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen. Det är något som borde vara självklart för varje invånare här i Jönköping, men så är det inte i dag. Tvärtom, har människors känsla av otrygghet ökat enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det. Läs mer

Stärk skyddet för personer med skyddad identitet

För snart två år sedan blev Alliansens utredning om förstärkt skydd för personer med skyddad identitet klar. Men hittills har ingenting hänt. Det är anmärkningsvärt. Det är ytterst regeringens ansvar att skydda landets invånare och att ge barn den hjälp och det stöd de har behov av och rätt till. Läs mer

Garantera varje unges rätt till en god utbildning

Anna Mårtensson: När vi då vet att det finns barn som lever under förtryck måste vi politiker kliva in och garantera varje unges rätt till en god utbildning. En skolgång som ger barnen de färdigheter och det självförtroende som hen behöver för att utveckla sin egen identitet och ta sig an livet som vuxen. Läs mer

Ryssland sviker kvinnor och barn som misshandlas

Våld inom familjen ska inte längre vara ett brott i Ryssland. Fler barn kommer därmed att få se sina mammor misshandlas och mördas, och även barn kan misshandlas ostraffat. Våldet kommer att frodas i ett redan våldsamt Ryssland, varnar liberala politikerna Bonnie Bernström, Birgitta Ohlsson och Anna Mårtensson.

Läs mer

Feministisk miljöpolitik

Miljö- och klimatfrågorna har ett feministiskt perspektiv eftersom de påverkar kvinnor och män på olika sätt. Fem områden behöver prioriteras, eftersom är direkt kopplade till kvinnors vardag, skriver Anna Mårtensson, styrelseledamot i Liberala kvinnor.

Läs mer

Riksdagsledamöter – är ni redo?

Är Sveriges nuvarande riksdagsledamöter då äntligen redo att stifta en lag som gör det möjligt att döma den som borde fattat att den andre inte ville ha sex?

För 19 år sedan (den 18 sep 1997) motionerade min pappa Bengt Harding Olson (FP) i riksdagen om att sexualbrottslagstiftningen borde ändras så att den skulle kunna dömas för sexuellt övergrepp som borde förstått att samtycke till sex saknades. På den tiden var riksdagen inte redo för ett sådant beslut. I sexualbrottsutredningen som gjordes 2008 var man inte heller mogen att lämna ett sådant förslag. Läs mer