Råslättsarena är bäst och billigast!

Med en placering på Råslätt skulle Jönköping få tre stora attraktiva idrottsområden: Rosenlund, Idrottshuset och Råslätt.

Jönköpings kommun avser att bygga en fotbollsarena som uppfyller förbundets krav för spel i de högsta serierna. För att undvika extra kostnader är det viktigt att välja en plats som redan har utbyggda stråk för gående, cyklister, stomlinjer och bilar vilket underlättar att enkelt ta sig till och från arenan. Det är också bra om markförhållandena är goda för att undvika fördyrande grundläggningskostnader som omfattande pålning.

 

Det är resursslöseri att nu välja en tillfällig lösning för att senare återkomma och bygga en arena som kan stå sig i minst 50 år. En ny arena bör vara möjlig att senare kunna komplettera med ytterligare åskådarplatser om publikunderlaget ökar.

 

Utifrån dessa förutsättningar anser Liberalerna att Råslätts idrottsplats är det bästa alternativet för en ny fotbollsarena. Jordbrovallen blir för dyrt. Stadsparksvallen ska naturligtvis användas för fotboll men då för lägre serier. Donationsbestämmelserna för Stadsparken medger inte intrång i parken. Elmiaområdet är ganska fullbyggt och det vore kapitalförstöring att riva Tipshallen för att skapa utrymme.

 

Med en placering på Råslätt skulle Jönköping få tre stora attraktiva idrottsområden: Rosenlund, Idrottshuset och Råslätt.

 

19691 - Ingvar Å 80x100

2016-09-02
Ingvar Åkerberg